Osobní stránky

V červnu roku 1995 Rasmus Lerdorf oznámil vydání PHP verze 1.0. V té době se projekt nazýval Personal Home Page Tools a jednalo se o soubor nástrojů pro rychlou tvorbu jednoduchých webových stránek. Za posledních 20 let se z tohoto skromného projektu stal jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě.

php-20-years

K 20. výročí vydání jazyka PHP popsalo své začátky s PHP několik významných osob z komunity vývojářů a proto i já jsem se rozhodl, že popíši moji cestu a začátky s tímto jazykem.

Můj první kontakt s technologiemi začal již na základní škole, když jsem jel na počítačový víkend. Během tohoto víkendu jsem se seznámil s HTML a vyzkoušel jsem si vytvořit jednoduchou webovou stránku. V té době nebyl internet rozšířený jako dnes a málokdo měl doma počítač. Existovalo jen pár českých webových stránek a možnosti webů byly tehdy velmi omezené.

Od té doby jsem se o prázdninách pravidelně účastnil počítačových táborů a ve volném čase jsem experimentoval a zdokonaloval se v poznávání nových technologií. Postupně jsem se od HTML dostal k jednoduchému JavaScriptu, používání CSS a dalším technologiím.

Zásadní byl pro mne přelom let 2004 a 2005, kdy jsem se dostal do kontaktu s PHP. V té době jsem se postupně seznamoval se základy jazyka a začal jsem programovat jednoduché aplikace.

V začátcích jsem používal PHP ve verzi 4, která oproti aktuální verzi měla velmi omezené možnosti, ale vzhledem k tomu, že jsem vytvářel pouze malé programy, tak to nevadilo. Postupně jsem se pak naučil používat databázi pro ukládání a čtení dat a začal jsem experimentovat i s dalšími programovacími jazyky, jako například: Perl, Delphi apod.

Důležitou roli v mém rozvoji hrála kniha Pokročilé programování v PHP 5. Z které jsem se naučil především to, jak správně rozdělit celou aplikaci a jak  používat objektový návrh. To se mi vyplatilo především při vytváření rozsáhlejších aplikací.

Od 18 let jsem již začal vytvářet aplikace v PHP komerčně a začal jsem pracovat jako PHP programátor na brigádách. To mi umožnilo poznat, jak probíhá zakázkový vývoj a celý proces vývoje a udržování software.

Po ukončení gymnázia jsem nastoupil na ČVUT, kde jsem se naučil pracovat i s dalšími programovacími jazyky a zdokonalil jsem se také v teoretických znalostech.

Za svou kariéru jsem vyzkoušel různé programovací jazyky i rozdílné přístupy a PHP pro mne vždy byl flexibilní jazyk, pomocí kterého jsem byl schopný v relativně krátkém čase vytvořit fungující aplikaci a mohl jsem jej jednoduše použít k řešení různých problémů.

Za poslední roky do PHP přibyly nové zajímavé vlastnosti a celý ekosystém se postupně profesionalizuje. Je vidět, že PHP používají i největší společnosti na trhu, což pomáhá rychlejšímu vývoji.

PHP byl pro mne po dlouhou dobu primární programovací jazyk a vytvořil jsem s jeho pomocí nespočet aplikací a nástrojů. V poslední době se ale postupně čím dál tím více zaměřuji na JavaScript. Především kvůli zajímavému ekosystému a novým knihovnám typu Angular, React, Polymer, Meteor a další.

PHP za 20 let prošlo dlouhým vývojem a stal se z něj jeden z nejpoužívanějších jazyků na světě. Přeji jazyku PHP dalších minimálně 20 úspěšných let a především co nejvíce spokojených vývojářů používajících tento jazyk.

Letos se konal již osmý ročník konference Google I/O na které společnost Google každoročně představuje hlavní technologické novinky.

Společně s hlavní konferencí, která se konala ve čtvrtek 28.května 2015 v San Franciscu, se ve stejný čast po celém světě organizují menší akce s názvem Google I/O Extended. Jedná se o lokální akce s vlastním programem, jejichž hlavní náplní je přímý přenos keynote od Google a propojení všech se zálibou v nových technologiích.

Letos se v Praze konalo Google I/O Extended na dvou místech. První ve smíchovském Hubu a druhá v Etnetera Hubu.

Jako jeden z organizátorů Google I/O Extended ve smíchovském Hub bych vám rád přiblížil průběh celé akce.

Již od samého začátku byl o celou akci velký zájem a všechna místa byla rozebrána během několika týdnů. Odpovídala tomu i atmosféra přímo na akci. Dlouhé minuty před začátkem se již tvořila fronta a mnoho účastníků mělo na sobě tričko z loňského roku.

googleIOExtendedFronta

Samotná akce začínala v 17.45 hodin místního času. Po krátkém úvodu bylo na programu video od českých a slovenských účastníků Google I/O Extended, kteří se akce účastnili v San Franciscu.

Po videu následovala krátká přednáška od Honzy Slavíka o tom, co by v roce 2015 mohl Google představit a na co bychom se mohli těšit.

Honza měl na účastníky připraveny i dotazy a správné odpovědi účastníků byly odměněny zajímavými dárky.

Od 18.30 již následovala samotná keynote přenášená online, kde Google představil zajímavé novinky.

Letošní ročník se nesl spíše v duchu evoluce a zlepšování existujících produktů spíše než, že by se jednalo o revoluci. Detailní popis toho, co vše bylo představeno je pěkně popsáno v článku na živě,

googleIOExtendedVideo

Po skončení keynote akce oficiálně skončila. Kdo z účastníků chtěl, tak mohl o novinkách diskutovat na afterpárty, která se konala v nedaleké restauraci.

Akce se velmi vydařila a většina účastníků si Googe I/O Extended velmi pochvalovala. Google představil zajímavé novinky a těším se na to, kam se budu uvedené novinky dále vyvíjet.

Nedávno jsem potřeboval nastavit přesměrování pro webový server Apache pomocí mod_rewrite. Narazil jsem ale na několik záludností, které bylo potřeba vyřešit a o které bych se chtěl podělit zda na blogu.

mod_rewrite

Pokud narazíte na problém s konfigurací mod_rewrite zkuste zkontrolovat:

Soubory .htaccess v ostatních adresářích

Pokud používáte pro konfiguraci soubor .htaccess, zkontrolujte si, co je nastaveno v těchto souborech v nadřazených složkách a podadresářích. Může se stát, že některé konfigurace se budou navzájem ovlivňovat a způsobovat problémy, které se složitě hledají.

Pro mod_rewrite existuje speciální konfigurační pravidlo RewriteOptions, pomocí kterého lze nastavovat, jak se mají aplikovat pravidla z ostatních .htaccess souborů.

Je potřeba si ale dát pozor na to, že některé volby jsou dostupné až od verze Apache 2.4.

Nastavení DirectorySlash off a .htaccess v podadresáři

Nastavení DirectorySlash off určuje, že se k adresářům automaticky nepřidává na konec lomítko v url adrese (např. /adresar se nezmění na /adresar/).

Pokud máte toto nastavení povolené a chcete používat soubory .htaccess v adresářích, je potřeba nastavit:

RewriteOptions AllowNoSlash

 

RewriteRule [L] nezabrání dalšímu přesměrování

Příznak [L] (last) neukončí provádění  dalších přesměrování, jak by se podle názvu mohlo na první pohled zdát. Příznak[L] ukonči pouze aktuální cyklus prohledávání a začne znovu od začátku souboru.

Pokud potřebujete zabránit jakýmkoli dalším přesměrováním pomocí mod_rewrite, musíte použít příznak [END]. Například:

RewriteRule ^test(/.*)?$ example$1 [END]

Příznak [END] je dostupný pouze v novějších verzích serveru Apache, pokud používáte starší verzi existuje řešení.

Nastavení logování mod_rewrite

V případě, že budete mít problém zjistit kde přesně je chyba. Nejrychlejším řešením bude nastavit logování pro mod_rewrite. Slouží k tomu volba LogLevel a nastavuje se s parametrem trace1trace8 podle množství logovaných informací. Možné nastavení je například následující:

LogLevel alert rewrite:trace6

Informace o přesměrování se pak zapisují do souborů definovaných pomocí nastavení ErrorLog stejně jako ostatní logované informace.

Povolení předávání parametrů z url

Ve výchozím nastavení mod_rewrite nepředává dále parametry z url (query string).

Pro předávání během přesměrování je potřeba nastavit k pravidlu RewriteRule příznak [QSA] (query string append). Url parametry pak budou přidány na konec a budou dostupné i po přesměrování.

Závěr

Nabízím vám pár svých tipů a triků při práci s nastavením přesměrování pomocí mod_rewrite. Doufám, že vám zmíněné rady pomohou a co nejvíce usnadní konfiguraci.

Meteor je moderní JavaScriptová platforma, která je určena pro rychlou tvorbu interaktivních aplikací, jako jsou online diskuse, hry soutěže a další. V tomto článku představím hlavní přednosti Meteoru a popíši, na jaké aplikace se Meteor hodí a z jakého důvodu se o něj začít zajímat.

Vývoj Meteoru započal v roce 2011 a na podzim roku 2014 vyšla první stabilní verze nesoucí označení 1.0. Má tedy za sebou poměrně dlouhou cestu a využívají ho v produkci i rozsáhlejší projekty. Zároveň postupně vzrůstá popularita Meteoru s tím, jak jsou přidávány nové funkce a používá ho čím dál tím více programátorů.

meteor

Technický popis

Meteor, někdy označován také jako Meteor JS, je open-source webová platforma napsaná v jazyce JavaScript a využívající NoSQL databázi Mongo DB. Celý kód je veřejně dostupný na Githubu: https://github.com/meteor/meteor.

Aplikace můžete psát v JavaScriptu či v jakémkoli programovacím jazce, který se do něj kompiluje, tedy například: CofeeScript, TypeScript, apod. Meteor poskytuje základ pro rychlé vytváření interaktivních webových aplikací.

Hlavním rozdílem oproti ostatním webovým projektům je to, jak Meteor pracuje s načtenou webovou stránkou. U běžných webových aplikací se nejdříve odešle celá webová stránka do internetového prohlížeče a pokud se změní data na serveru od jiného uživatele (například někdo přidá zprávu do chatu), tak se klient musí dotazovat serveru, zda se data změnila (takzvaný pull model). Kdežto Meteor funguje naopak. Pokud dojde ke změně dat na serveru, tak server automaticky rozešle změny na všechny připojené klienty (takzvaný push model).

Díky tomu, lze pomocí Meteoru psát takzvané isomorfní aplikace. To znamená, že můžete používat stejný kód na serverové (backend) i klientské straně (frontend). To se hodí především pokud používáte stejný kód pro validace, entity a podobně.

Synchronizace probíhá pomocí webových socketů (web sockets), které umožňují obousměrnou komunikaci mezi klientem a serverem. Komunikace funguje tak, že se na začátku naváže trvalé spojení a veškerá data se pak posílají skrz tento socket. Při HTTP komunikaci se musí vždy navázat nové spojení.

Další zajímavostí Meteoru je, že můžete používat stejné databázové operace na klientovi i na serveru. Meteor obsahuje minimongo, což je reimplementace Mongo DB databáze pro použití v prohlížečích. Meteor se postará o všechny synchronizační problémy mezi klienty a serverem. Výhodou je především rychlá odezva pro uživatele, protože se data ukládají ihned lokálně. Nemusí se tak čekat až na odpověď od serveru a na případné problémy se reaguje až pokud synchronizace selže.

Kvůli bezpečnosti lze nastavit i možnost, aby provádění jakékoli akce probíhalo pouze na serveru a výsledek se pošle klientovi.

Pomocí meteoru lze vytvářet i mobilní aplikace pro Android nebo iOS. Meteor využívá platformu Phonegap, která umožňuje běh webových aplikací na mobilních zařízeních.

Podrobnou dokumentaci lze nalézt na webové stránce docs.meteor.com.

Ekosystém

Pro Meteor existuje velké množství balíků, které můžete přidat do aplikace a urychlit tak vývoj základních funkcionalit. Struktura balíků pro Meteor je odlišná od klasických JavaScriptových npm balíků, protože může obsahovat část pro klienta i pro server podle předem dané struktury. Seznam dostupných balíků lze najít na atmospherejs.com.

Hlavními výhodami Meteoru je rychlost a jednoduchost s jakou lze vytvářet interaktivní aplikace. Pokud byste chtěli vytvořit platformu, stejnou jako Meteor, bylo by potřeba zkombinovat dohromady několik knihoven. Konkrétně například Express, Mongoose, Socket IO, Angular, Karma, Grunt nebo Gulp, Cordova a další). Meteor obsahuje vše co tyto knihovny dohromady.

Existuje několik zajímavých open source projektů napsaných v Meteoru, které skvěle slouží jako studijní materiály a ukázky reálných aplikací.

Nejzajímavější takovou aplikací je pravděpodobně Telescope. Jedná se o klon stránek jako jsou Hacker News, Reddit či Product Hunt. Demo i zdrojové kódy jsou k dispozici na oficiálních stránkách: telescopeapp.org.

Zajímavá je také open source kopie známé aplikace pro organizaci úkolů s názvem Trello v Meteor JS: https://github.com/libreboard/libreboard/.

Další aplikace napsané za použití Meteoru jsou k nalezení na madewith.meteor.com.

Meteor využívá možnosti moderních webových prohlížečů k tomu, aby mohlo být mnohem jednodušší a rychlejší vytvořit interaktivní webové aplikace. Určitě bude zajímavé sledovat, kam bude v budoucnu směřovat vývoj Meteoru a jaké nové zajímavé projekty vzniknou.

Symfony framework od verze 2.6 obsahuje instalátor, pomocí kterého můžete rychle a jednoduše vytvořit nový projekt. V tomto článku se podíváme na to, jak instalátor funguje a jak ho používat.

Symfony instalátor je doporučená metoda pro instalaci Symfony frameworku od verze 2.6. Jedná se o samostatnou aplikaci pro příkazovou řádku, stejně jako například composer.

Instalace

Instalace se provádí z příkazové řádky. Pokud používáte Linux či Mac OS stačí zadat následující příkazy:

curl -LsS http://symfony.com/installer > symfony.phar
sudo mv symfony.phar /usr/local/bin/symfony
chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Po nainstalování budete mít v příkazové řádce dostupný nový příkaz symfony. Po jeho zadání uvidíte následující výpis:

symfony-installer

Vytvoření nového projektu

Pokud chcete vytvořit novou aplikaci v Symfony frameworku, stačí z příkazové řádky spustit: symfony new jmeno_projektu

Do složky jmeno_projektu se stáhne a nainstaluje Symfony framework v poslední stabilní verzi se základní konfigurací. Mimo to instalátor zkontroluje nastavení PHP a upozorní na chybějící nebo chybnou konfiguraci. Celá instalace včetně kontroly nastavení PHP je vidět na následujícím obrázku:

Další nastavení

Pokud potřebujete vytvořit projekt s jinou verzí Symfony frameworku než je aktuální stabilní verze, můžete příkazu zadat jako další parametr verzi frameworku, kterou chcete použít.

Pro LTS verzi (long term support = prodloužená podpora) stačí jako dalši parametr instalátoru předat lts. Například:

symfony new jmeno_projektu lts

Můžete také specifikovat přímo konkrétní verzi. Například:

symfony new jmeno_projektu 2.6.3

Aktualizace

Aktualizace funguje úplně stejně jako u příkazu composer. Pro aktualizaci instalátoru na nejnovější verzi, stačí spustit příkaz s jediným parametrem self-update.

symfony self-update

Instalace Symfony bez použití instalátoru

Instalátor funguje pouze tehdy, pokud máte nainstalováno PHP ve verzi 5.4 a vyšší. V případě, že používáte starší verzi PHP nebo nechcete použít pro instalaci Symfony instalátor, tak máte možnost použít nástroj composer. Před verzí Symfony 2.6 se jednalo o doporučovaný způsob a vše by mělo fungovat bez problému. Instalace za použití composeru:

composer create-project symfony/framework-standard-edition jmeno_projektu

Další informace

Více se o Symfony instalátoru můžete dozvědět z oficiálního github repozitáře https://github.com/symfony/symfony-installer nebo v oficiální Symfony dokumentaci.

Symfony instalátor je jednoduchý, efektivní a rychlý nástroj pro rozběhnutí nového projektu. Předpokládám, že se bude instalátor časem rozšiřovat a půjde pomocí něj přidávat do projektu i další knihovny a Symfony bundly.

 

Předposlední listopadovou sobotu, tedy 22. listopadu 2014 se konal v pořadí již třetí pražský vývojářský festival: DevFest. Pojďme se společně podívat, jak celá akce probíhala a co se návštěvníkům DevFestu líbilo nejvíce.

DevFestPragueMerkur

Letošní ročník se konal na stavební fakultě ČVUT v Praze v Dejvicích a kromě klasického hesla: ,,Od vývojářů, pro vývojáře.“, které spojuje všechny DevFesty se celá akce letos nesla i v nádechu hesla: ,,tvořit“. Pokud jste již některý z DevFestů navštívili, tak jistě víte, že se nejedná o klasickou konferenci a na místě je k dispozici mnoho doprovodného programu, takže se žádný z návštěvníků nenudí a každý si může vybrat, co je mu blízké.

Program Pražského DevFestu byl opět velmi pestrý. Ve třech přednáškových sálech a třech workshopových místnostech jste si mohli poslechnout zajímavá témata, vyzkoušet si moderní technologie, diskutovat s lidmi z oboru nebo si například vyzkoušet vést tým. Celý program byl určen především pro vývojáře, ale mluvilo se i o businessových tématech, hardwaru a designu. Pokud jste se DevFestu nestihli nebo nemohli zúčastnit, tak jsou všechna videa z DevFestu z přednášek dostupná online. Z většiny workshopů si mohli návštěvníci domů odnést samostatně vytvořené aplikace, videozáznamy ale bohužel z workshopů k dispozici nejsou.

DevFestPrague

DevFestu jsem se zúčastnil i jako řečník a připravil jsem workshop na téma: Polymer Polytechnic: používejte vlastní HTML elementy. Prezentace z mé přednášky je dostupná online:

Můžete si vyzkoušet Polymer i pokud jste se DevFestu nemohli zůčastnit. Zdrojové  kódy aplikace, kterou jsme na workshopu programovali je i s vysvětlením, postupem a hotovým řešením k dipozici online: https://github.com/jskvara/polymer-code-lab-prague
DevFestPragueGeekFun

Doprovodný program DevFestu byl velmi obsáhlý. Na své si přišli především milovníci hardware v sekci MachineRoom, kde byli k vidění různí roboti, droni a další stroje s křemíkovými obvody. Dále jste si mohli vyzkoušet různé zařízení jako brýle Oculus Rift pro zobrazení virtuální reality, nejnovější telefony nebo jste měli možnost zahrát si zajímavé stolní a počítačové hry a projet se Teslou, tedy autem s moderní elektronikou. Pro přiblížení atmosféry na akci doporučuji podívat se na fotky z DevFestu.

DevFestPragueHardware

Stejně jako každý rok, i letos bylo na DevFestu připraveno pro účastníky překvapení. Letos se jednalo o celodevfestovou hru, jejíž hlavní zápletkou byla návštěva. Na začátku dne DevFest navštívili lidé z budoucnosti, kteří jsou svými spory rozděleni na 3 skupiny. Hlavním úkolem návštěvníků je zachránit lidstvo na Zemi před záhubou, ale každá skupina má jinou představu, jak toho dosáhnout.

DevFestPragueKeynote

První skupina usiluje o osídlení dalších planet a těles ve vesmíru, druhá skupina chce vylepšovat lidské bytosti pomocí strojů a poslední skupina se snaží o záchranu pomocí splynutí s přírodou a vylepšování rostlin a živočichů. Každý návštěvník, který projevil zájem, měl možnost zúčastnit se hry a pomoci tak, jedné ze skupin vyhrát. Doporučuji podívat se na video úvodní scénky DevFestu, protože se celé představení opravdu povedlo.

DevFest 2014 v Praze byl velmi povedený a většina účastníků si celou akci pochvalovala. Oproti loňskému devfestu si lidé odnesli zajímavé myšlenky a nápady na přemýšlení. Pokud jste nemohli navštívit DevFest v roce 2014, tak sledujte naše internetové kanály GDG, kde se můžete dozvědět o dalších zajímavých akcích, které můžete navštívit.

Podzim je každoročně měsícem přednášek a konferencí a nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 8. listopadu se konala konference DevFest ve městě Kraków. Polský DevFest jsem navštívil jako přednášející a chtěl bych se podělit o své zážitky z celé akce.

DevFestKrakowLogo

Pro mne celá akce začínala již předcházející den, tedy v pátek, kdy jsme se společně s Janou Moudrou dopravili z Česka do Polska. Cesta byla celkem pohodlná, z Prahy jsme se dostali vlakem do Ostravy a poté jsem pokračovali autobusem až do centra Krakówa. Během cesty došlo k nedorozumění s lístkem, ale nakonec se vše vyřešilo a po osmi hodinách cesty jsme dorazili na místo určení.

Večer před samotnou akcí byl v místní restauraci uspořádán menší večírek pro organizátory a řečníky, což bylo velmi milé a seznámil jsem se tak se zajímavými lidmi z různých zemí. Bylo zajímavé slyšet, jak organizátoři z GDG Kraków celý DevFest připravovali a seznámit se s lidmi, kteří měli celou konferenci na starost.

GDG-PL-DevFest2014-16

DevFest se konal v moderních prostorách lékařské univerzity a začínal v sobotu v 10 hodin ráno. V přízemí byly prostory pro registrace a workshopy a v prvním patře byly situovány přednáškové místnosti. Na akci zavítalo více než 300 návštěvníků z Polska a okolních zemí a pro všechny byl připraven zajímavý celodenní program.

Na akci jsem se bohužel nestihnul mnoho přednášek, jelikož jsme společně s Janou vedli workshopy. Nejprve Dart Code Lab a poté následoval Polymer Code Lab. Z pohledu přednášejícího byli účastníci obou workshopů velmi schopní a kladli zajímavé dotazy. Bylo vidět, že je téma velmi zajímá a většina z posluchačů oba workshopy dokončila bez větších problémů až do konce.

GDG-PL-DevFest2014-65-compressor

Pokud si budete chtít workshopy vyzkoušet, připravili jsme pro účastníky tutoriál s popisem v anglickém jazyce, asi si mohl jednotlivé workshopy kdokoli zkusit.

Dart Code Lab: https://github.com/Janamou/dart-codelab

Polymer Code Lab: https://github.com/jskvara/dart-polymer-code-lab-krakow/

DevFestKrakowPeople

Můžete se podívat na oficiální fotografie z krakówského DevFestu, abyste mohli lépe nasát atmosféru celé akce. Po oficiálním ukončení akce v 18 hodin následovala neformální afterpárty a diskuse v nedaleké rastauraci v centru Krakówa.

Z pohledu řečníka musím uznat, že akce byla skvěle zvládnutá a velmi jsem se bavil. Během návštěvy Polska jsem si stihnul prohlédnout krásné historické centrum Krakówa a projít se ulíčkami tohoto historického města. Pokud budete mít někdy v budoucnu možnost Kraków či DevFest navštívit, určitě tuto možnost využijte a nebudete litovat. Já se určitě do Krakówa rád vrátím.

Po dvou vydařených Dart + Polymer code labech, konaných v srpnu a září jsme na začátku listopadu navázali další akcí. Původní code laby sloužily předevšim k tomu, aby se účastníci s oběma technologiemi seznámili, naučili a vyzkoušeli si v nich psát jednodušší aplikace. Po těchto akcích jsme chtěli, aby měli účastníci možnost vyzkoušet si používat technologie v praxi. Připravili jsme proto Dart + Polymer hackathon, kde si mohli úšastníci pracovat na svých projektech za pomoci lektorů.

DartPolymerHackathon

Hackathon začínal v sobotu ráno a sešlo se přibližně 20 nadšených účastníků. Vše začalo krátkou prezentací o Dartu s ukázkami kódu a pak následovala rychlá prezentace o Polymeru, aby mohli všichni účastníci rovnou začít pracovat. Do třetice následovala krátká prezentace projektu vytvořeného v Polymeru, jako ukázka toho, co jde s touto knihovnou vytvořit.

Po krátké přestávce se účastníci rozdělili do celkem 6 týmů a začali pracovat na svých projektech. Během dne se všichni účastníci velmi snažili a pilně pracovali na svých projektech. Skvělá atmosféra celé akce je zachycena na následujícím videu:

Všichni účastníci se naučili používat Dart i Polymer a měli možnost vyzkoušet si výhody i nevýhody těchto technologií. Naštěstí měli možnost v průběhu celé akce poradit se s řečníky, jak lze Dart či Polymer používat nebo dozvědět se, proč něco nefunguje. Během dne vzniklo 6 velmi zajímavých aplikací a to i přesto, že někteří účastníci s Dartem a Polymerem na začátku hackathonu neměli žádné zkušenosti.

V podvečer každý z týmů prezentoval svůj projekt na kterém celý den pracovali. Vznikly různé druhy programů od responzivních aplikací po serverové. Všichni účastníci se zároveň podělili o své dojmy z Dart i Polymeru a jaké výhody a nevýhody u obou technologií spatřovali. Všechny aplikace jsou veřejně dostupné a můžete si prohlédnout jejich zdrojové kódy:

https://github.com/DartPolymerHackatonPrague2014

Po oficiálním ukončení akce se většina účastníků přesunula do nedaleké hospody, kde jsme dále pokračovali v technických i netechnických diskusích a rozebírali jsme, jak se každému akce líbila. Většina účastníků nám sdělila, že byli z akce velmi nadšení a že by rádi na podobnou akci zavítali i příště.

Pokud byste se rádi dozvěděli, jak celý vývoj aplikace v Dartu a Polymeru během hackathonu probíhal, můžete si o tom přečíst na blogu autora aplikace DartTrader: díl první a díl druhý. Jedná se o velmi zajímavé čtení.

Pokud byste se rádi dozvěděli o Dartu či Polymeru více, můžete navštívit 22. listopadu workshop na vývojářském festivalu DevFest v Praze. Na programu je přednáška o jazyku Dart i o tom, jak vznikala aplikace tisíc knih za pomocí technologií Dart, Polymer, AppEngine a BigQuery. Dále můžete navštívit dva workshopy: Dart code lab a Polymer code lab (tentokrát v JavaScriptu) a navíc bude na programu i přednáška o StageXL, což je knihovna pro Dart. Pokud plánujete některou z přednášek navštívit, podívejte se na detailní rozpis programu DevFestu.

Pokud se chcete podívat na obrázky a další podrobnosti z akce, vše je dostupné na událost na Google+. Pokud nechcete propásnout další podobné akce, sledujte naši stránku s výpisem akcí na webu gug.cz.

Pokud plánujete navštěvu Londýna, jedna z nejdůležitějších povinností, kterou je potřeba před výletem zařídit je rezervace ubytování.

Londýn je, co se ubytování týče oproti České republice drahý, pokud ale víte, kde hledat, lze vybrat kvalitní a ne tak drahé ubytování.
V tomto článku postupně rozeberu různé možnosti a mé zkušenosti s ubytováním v této metropoli.

S ubytováním v Londýně mám bohaté zkušenosti, jelikož navštěvuji hlavní město Velké británíe velmi často.
Bydlel jsem v různých částech města, především blízko centra v zoně 1 či 2 a v různých typech bytů.

Hotely v Londýně

Nejjednodušší je vybrat si ubytování v klasickém hotelu, především pokud si hledáte krátkodobé ubytování.
Nemusíte se starat o nic dalšího, můžete si objednat k ubytování i stravu a většinou vám dokáží zařídit i odvoz z a na letiště, případně poradit s návštěvou města.
V Londýně jsou pobočky všech velkých hotelových společností, pokud tedy máte svoji oblíbenou hotelovou síť, mužete toho využít.
Další výhodou je, že si můžete vybrat apartmány s krásnými výhledy na Londýnské památky, například výhled na Tragalgar square, na London Eye či na Tower bridge.
Počítejte ale, že si za takový výhled připlatíte nemalé peníze.

Bydlení v hotelech má nesporné výhody, jedná se ale o nejdražší možnost a oproti ceně za noc například v Praze si připlatíte i mnohonásobě více.
Nejlepší je vybírat si hotely i podle hodnocení a spokojenosti zákazníků, můžete k tomu využít například: booking.com  nebo tripadvisor.co.uk.

Pokud chcete ušetřit, ale stále využívat výhod hotelů, přicházejí v úvahu i hostely, kde není ubytování tolik luxusní, ale za výhodnější cenu.
Některé hostely ale ubytovávají pouze studenty a také velmi doporučuji přečíst si reference od předešlých zákazníků a podívat se na foto, pokud to lze, protože kvalita různých hostelů se velmi liši.

Airbnb

Výbornou alternativou k hotelům je služba airbnb, kterou s oblibou často využívám. Jedná se o službu, kde může kdokoliv nabídnout pokoj či byt k pronájmu. A kdokoliv na světě si může zároveň nabízený prostor pronajmout. Tato služba je celosvětová a můžete tak například nabídnout i svůj pokoj v Česku.

Zprvu jsem byl k této službě poněkud skeptický, protože jsem si nebyl jistý, co mám očekávat, ale nyní po téměř desítce návštěv mohu airbnb doporučit komukoliv. Výhodou služby je, že ke každému bytu jsou na webové stránce k dispozici fotky a především doporučení, podle kterých si můžete vybrat ubytování, které vám vyhovuje. Pokoje, se kterými jsou návštěvníci více spokojeni jsou automaticky na stránce nabízeny více, takže se majitelé bytů sami snaží abyste byli při návštěvě co nejvíce spokojeni.

Na airbnb můžete narazit na velmi odlišné typy ubytování, viděl jsem již nabídku na přespání v anglickém zámku, ubytování v podkroví hospody i na studentské koleji, takže každý si může vybrat podle svého gusta. Zároveň si můžete vybrat i přesnou polohu ubytování, jelikož airbnb je ve velkoměstech velmi oblíbený a pouze v Londýně existují desetitisíce nabídek. U každého ubytování bývá většinou napsáno i jak bude probíhat setkání s majiteli bytu a, zda máte k dispozici vlastní koupelnu, kuchyni apod.

Jako další výhodu bych uvedl především to, že se můžete dozvědět více o životě v Londýně. Dostal jsem například originální anglickou snídani, zašel s hostiteli na pivo a podobně. Narazil jsem na zajímavé hostitele a někdy můžete narazit i na další návštěvníky z celého světa.

Nevýhodou je, že ve většině případů není k dispozici jídlo, ale můžete se s hostiteli domluvit. Je potřeba se někdy přesvědčit, jak probíhá předání pokoje po příjezdu a před odjezdem a další podrobnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že většina hostitelů se snaží se vším pomoci a maximálně svým návštěvníkům vyjít vstříc. Po návštěvě je dobré přidat k ubytování hodnocení, aby i ostatní návětšvnící měli možnost rozhodnout se podle referencí.

Ubytování na airbnb je levnější než klasicé hotely, ale nenabízí takový luxus. Můžete si ale vybrat podle své přednosti. Pokoje můžete vybírat na webové stránce: https://www.airbnb.co.uk/s/London–United-Kingdom

Pronájem

Pro dlouhodobé ubytování v Londýně se více hodí sjednat si pronájem, vyjde ze všech možností nejlevněji. Je ale potřeba myslet na to, že minimální doba pobytu v pronajatím bytě je 1, 2 nebo někdy i 6 měsíců. Dále je potřeba myslet na to, že se musíte s majitelem bytu domluvit na tom, kdo bude platit poplatky státu a za služby.

Pronájem se vyplatí především, pokud potřebujete být v Londýně delší dobu anebo pokud potřebujete londýnskou adresu, například kvůli založení bankovního účtu a podobně.

Další možnosti

Nejjednodušší možností k ubytování v Londýně je možnost přespat u někoho známého, který již v Londýně ubytování má. Hlavní výhodou je, že vám může skvěle poradit, co navštívit, kde jsou nejbližší obchody a na co je potřeba myslet. Bohužel ale málokdo má tuto možnost.

Jako další alternativa může být zajištění ubytování mimo Londýn a zajištění dopravy do centra vlakem či autobusem. Kvůli vysokým cenám za bydlení v Londýně mnoho lidí takto cestuje každodenně za prací, takže spojení do centra je velmi kvalitní a s krátkými intervaly. Takže touto možností můžete ušetřít za ubytování, musíte si ale připočítat i cenu za dopravu, která může být nezanedbatelná, obzvláště když budete dopravu využívat každý den. Více se o dopravě můžete dočíst v článku doprava po Londýně.

Shrnutí

Londýn je velmi pěkné město a každému přeji jej alespoň jednou navštívit. Mohu doporučít například Londýnské parky nebo procházku podél řeky Temže. Pokud máte možnost bydlet u někoho známého, určitě toho využijte, jelikož rady od kohokoliv se zkušeností s pobytem se vám budou při návštěvě velmi hodit.

Velmi zajímavou alternativu k bydlení u známého poskytuje služba airbnb, kde si můžete jednoduše najít ubytování podle svých potřeb a většinou levněji než v hotelu. Budete si muset zařídit vlastní stravování, máte ale možnost domluvit se s majiteli ubytován vpodstatě na čemkoli.

Pokud máte rádi, když je o vás postaráno a nevadí vám připlatit si, určitě se pro vás hodí spíše hotel, kterých je v Londýně nespočet.

V každém případě, pokud se rozhodnete pro jakoukoliv možnost ubytování, nejdůležitčjší je vše důkladné naplánovat a na nic před cestou nezapomenout. Přeji vám příjemný pobyt v Londýně bez jakýchkoli problémů.

Tento článek je součástí seriálu Pracovní cesta do Londýna, který popisuje důležité a užitečné rady pro návštěvu Velké Británie a především Londýna.

Po úspěšném konání prvního termínu akce Dart + Polymer Code Lab na konci srpna, který byl velmi rychle zaplněn jsme poslední sobotu v září zorganizovali další termín Dart + Polymer Code Labu. Akce byla velmi vydařená a účastníci odcházeli z akce spokojeni.

Na akci vzniklo skvělé video:

27. září v 10 hodin ráno se na Unicorn College v Praze sešlo přibližně 20 nadšených účastníků. Po rychlé snídaní, uvítání a představení účastníků celou akci zahájila Jana Moudrá se svou přednáškou o Dartu a v druhé části dopoledního programu následoval Dartový Code Lab. Materiály z přednášek jsou uvedeny u reportu ze srpnového termínu.

Po společném obědě byla na programu přednáška o Polymeru a odpolední program uzavíral Polymerový Code Lab. Zdrojové kódy Polymerového Code Labu jsou k dipozici ke stažení a vyzkoušení na GitHubu: https://github.com/jskvara/DartPolymerCodelab. Zdrojový kód Code Labu vzniknul volnou inspirací Polymerového Code Labu v JavaScriptu z Google I/O a každý commit na GitHubu odpovídá jednomu kroku Code Labu, takže si jej můžete projít doma.

Akce se trochu protáhla a kolem 19 hodiny následovala neformální afterpárty, kde se diskutovalo o zážitcích z akce a dalších technických i netechnických tématech. Akci stejně jako předešlý termín organizovaly společně skupiny: GDG Prague, GDG UC, GDG ČVUT a GDG SSPŠ. Fotografie z akce jsou k vidění u události.

Přibližně za měsíc  plánujeme celodenní Dart + Polymer Hackaton. Pokud vás tedy Dart či Polymer zajímají, chtěli byste si tyto technologie vyzkoušet nebo se jen bavit při vytváření zajímavých nápadů, je to pro vás skvělá příložitost. Přijďte v sobotu 1.listopadu na Unicort College.