Osobní stránky

20 let PHP

V červnu roku 1995 Rasmus Lerdorf oznámil vydání PHP verze 1.0. V té době se projekt nazýval Personal Home Page Tools a jednalo se o soubor nástrojů pro rychlou tvorbu jednoduchých webových stránek. Za posledních 20 let se z tohoto skromného projektu stal jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě.

php-20-years

K 20. výročí vydání jazyka PHP popsalo své začátky s PHP několik významných osob z komunity vývojářů a proto i já jsem se rozhodl, že popíši moji cestu a začátky s tímto jazykem.

Můj první kontakt s technologiemi začal již na základní škole, když jsem jel na počítačový víkend. Během tohoto víkendu jsem se seznámil s HTML a vyzkoušel jsem si vytvořit jednoduchou webovou stránku. V té době nebyl internet rozšířený jako dnes a málokdo měl doma počítač. Existovalo jen pár českých webových stránek a možnosti webů byly tehdy velmi omezené.

Od té doby jsem se o prázdninách pravidelně účastnil počítačových táborů a ve volném čase jsem experimentoval a zdokonaloval se v poznávání nových technologií. Postupně jsem se od HTML dostal k jednoduchému JavaScriptu, používání CSS a dalším technologiím.

Zásadní byl pro mne přelom let 2004 a 2005, kdy jsem se dostal do kontaktu s PHP. V té době jsem se postupně seznamoval se základy jazyka a začal jsem programovat jednoduché aplikace.

V začátcích jsem používal PHP ve verzi 4, která oproti aktuální verzi měla velmi omezené možnosti, ale vzhledem k tomu, že jsem vytvářel pouze malé programy, tak to nevadilo. Postupně jsem se pak naučil používat databázi pro ukládání a čtení dat a začal jsem experimentovat i s dalšími programovacími jazyky, jako například: Perl, Delphi apod.

Důležitou roli v mém rozvoji hrála kniha Pokročilé programování v PHP 5. Z které jsem se naučil především to, jak správně rozdělit celou aplikaci a jak  používat objektový návrh. To se mi vyplatilo především při vytváření rozsáhlejších aplikací.

Od 18 let jsem již začal vytvářet aplikace v PHP komerčně a začal jsem pracovat jako PHP programátor na brigádách. To mi umožnilo poznat, jak probíhá zakázkový vývoj a celý proces vývoje a udržování software.

Po ukončení gymnázia jsem nastoupil na ČVUT, kde jsem se naučil pracovat i s dalšími programovacími jazyky a zdokonalil jsem se také v teoretických znalostech.

Za svou kariéru jsem vyzkoušel různé programovací jazyky i rozdílné přístupy a PHP pro mne vždy byl flexibilní jazyk, pomocí kterého jsem byl schopný v relativně krátkém čase vytvořit fungující aplikaci a mohl jsem jej jednoduše použít k řešení různých problémů.

Za poslední roky do PHP přibyly nové zajímavé vlastnosti a celý ekosystém se postupně profesionalizuje. Je vidět, že PHP používají i největší společnosti na trhu, což pomáhá rychlejšímu vývoji.

PHP byl pro mne po dlouhou dobu primární programovací jazyk a vytvořil jsem s jeho pomocí nespočet aplikací a nástrojů. V poslední době se ale postupně čím dál tím více zaměřuji na JavaScript. Především kvůli zajímavému ekosystému a novým knihovnám typu Angular, React, Polymer, Meteor a další.

PHP za 20 let prošlo dlouhým vývojem a stal se z něj jeden z nejpoužívanějších jazyků na světě. Přeji jazyku PHP dalších minimálně 20 úspěšných let a především co nejvíce spokojených vývojářů používajících tento jazyk.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.