Osobní stránky

Barcamp Praha 2011

V sobotu 10. prosince 2011 jsem se zúčastnil ne-konference Barcamp, konané v Praze. Kdo již některý Barcamp osobně navštívil anebo o něm alespon slyšel, ví jak to chodí. Není žádný předem určený program a účastnící se sami podílejí na organizaci. Kdokoliv může přijít s návrhem na prezentaci a oznámit její jméno napsáním na zeď. Samotní účastnící pak hlasují, kterou přednášku chtějí slyšet. Pokud se téma na přednáěku nehodí, máte možnost založit diskuzi. To znamená, že na jméno místnosti napíšete o čem chcete diskutovat a kdokoliv se může připojit se svým názorem anebo návrhem.  Motivace k zapojení je lajkování pomocí nálepek, tedy pokud se vám některá z přednášek, nebo diskuzí líbila, můžete řečníka ohodnotit nalepením na visačku. Na konci byli účastníci s nejvíce lajky odměněni cenami.

Jednalo se o první Barcamp, který jsem osobně navštívil, takže popisuji mé osobní zkušenosti, jinde to možná chodí jinak. O Barcampu jsem již slyšel, takže jsem tušil o co půjde, ale nevěděl jsem co mohu od takovéto ne-konference očekávat. Nakonec jsem se docela bavil, prezentace nebyly extra přínosné, jako na vývojářských konferencích, na které jsem zvyklý. Ale rozhodně byly zajímavé a dozvěděl jsem se věci na které bych ztěží narazil. Možná to bylo i zvoleným tématem celého Barcampu, které bylo: mobilní web.

Nejzajímavější přednáška pro mne byla o diskuzním klubu Toastmasters. Jedná se o celosvětový klub, kde můžete rozvíjet své komunikační dovednosti a schopnosti. Setkání se konají jednou nebo dvakrát týdně  a mají pevně daný harmonogram. V Praze existují dva anglické  kluby: Prague speakers a Bohemian toastmasters a jeden český: Amplion. Pokud byste chtěli některý z těchto klubů navštívit, můžete se bezplatně přijít podívat až třikrát na kteroukoliv z lekcí a zjistit jak sezení probíhá. Pro vstup do klubu stačí zaplatit členský příspěvek, který se pohybuje kolem 750 korun za půl roku. Myslím si, že se jedná o zajímavou možnost jak vylepšit své komunikační a prezentační schopnosti a hlavně dostanete zpětnou vazbu od zkušených řečníků.

Další zajímavá přednáška byla o TileMill. Jedná se o program napsaný v NodeJS, kde můžete vytvářet interaktivní mapy pomocí jazyku podobnému CSS. Jedná se o silný nástroj a pokud bych někdy v budoucnu potřeboval vytvářet interaktivní mapy, tak ho využiji.

Bylo představeno CMS (Content Management System) Refinery, pro jednoduché vytváření a správu stránek. Program je napsán v Ruby on Rails a pokud tento framework používáte, rozhodně  byste tento CMS neměli přehlédnout. Obsahuje přehlednou administraci, můžete přidávat pluginy. Osobně mi tento systém připadá jako WordPress pro Ruby. Já mám větší zkušenosti s jazykem PHP než Ruby, takže zůstanu věrný rozšířenějšímu WordPressu.

Pro mne jako studenta byly přínosné přednášky o vysokoškolských předmětech Vývoj internetových aplikací (VIA) na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT. A druhý byl formou diskuze Vývoj webových aplikací na Vysoké škole ekonomické (VŠE). Jedná se o moderně vedené předměty s velkým zaměřením na praxi a s externími přednášejícími, kteří v oboru pracují. Důležité je, že vznikají projekty, které jsou užitečné a používají se nejnovější přístupy a jazyky.

Diskuze byly také zajímavé. Mne zaujala nejvíce diskuze o štěstí v práci, jak odměňovat zaměstnance tak, aby zůstali motivovaní a především aby dělali to, co je baví. Bohužel v 99% případů se stále v praxi uplatňuje pyramidový hierarchický model, kdy váš nadřízený má svého nadřízeného a ten má také svého nadřízeného, takže změny jsou velmi obtížně proveditelné a kvůli dlouhému schvalovacímu procesu i pomalé. Toto se naštěstí mění s vytvářením mnoha startupů, kde je důležité rychle reagovat na změnu trhu a možnost upravit business. Bohužel se diskuze protáhla, tak jsem ji neposlouchal celou, ale důležité závěry co padly jsou: co nejméně hierarchická struktura vedení, diskuse o vedení a co by šlo zlepšit a pak také, že zaměstnanci musí dělat to, co je baví.

Druhá diskuse ze točila okolo tématu, zda vyvíjet nativní aplikaci pro smartphone anebo vytvořit mobilní web. Existuje mnoho typů aplikací a diskutovalo se hlavně o tom, kde už je hranice, kdy se vyplatí nativní aplikace. Je zde finanční hledisko, nativní aplikace mají větší přístup k zařízení (například kompas a podobně) i když vznikají různá nová API a také nutnost naprogramovat nativní aplikaci pro tři platformy. Závěr by se dal shrnout tak, že záleží na typu aplikce a rozpočtu.

Poslední diskuse kterou jsem navštívil, ale jen na chvilku byla o nových možnostech CSS jako jsou Less a Sass. O těchto možnostech napíšu v budoucnu samostatný článek. Jsou to programy, které nám umožňují do CSS přidat proměnné, podmínky a další vylepšení. Bohužel je zde ale nutnost, vždy při deployi tyto soubory převést na CSS.

Proběhly i další přednášky a diskuze, ale vypsal jsem zde jen ty, které mne osobně zaujaly nejvíce a z kterých jsem měl největší přínos. Ke konci proběhla přednáška o NotORM v PHP, která ale bohužel byla přes skype a tak nebylo přednášejícího moc slyšet.

Celkově jsem z akce odcházel spokojený. Pochopil jsem, že nemám akci chápat jako konferenci, ale jako neformální popovídání s lidmi z oboru a vzájemné obohacení. Určitě navštívím Barcamp i příště a doporujčuji to i ostatním. Organizátoři odvedli skvělou práci i když občas byly v programu chvíle, kdy přednášející nevěděli kdy mají být připraveni a kdy bude přestávka, ale myslím že to k takové akci patří. Prostory českého HUBu na Andělu byly zvoleny správně a účastníků bylo akorát. Celá akce byla natáčena  mobilními telefony, takže pokud jste se nemohli zúčastnit, tak se časem určitě objeví nějáký sestřih, bojím se ale, že půjde o velmi špatnou kvalitu.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.