Osobní stránky

Instalace databáze Postgres 9 na Ubuntu Linux

V dnešním článku vám představím jak se instaluje nejnovější verze databáze Postgres 9 na operační systém Ubuntu Linux 10.04 LTS a 10.10. Sám jsem potřeboval tuto databázi nainstalovat na svůj pracovní počítač a tak jsem sepsal své zkušenosti.

Odinstalace staré verze

Pokud máte nainstalovánu starou verzi databáze Postgres, tak ji nejdříve musíte zastavit. To se provádí příkazem:

sudo /etc/init.d/postgresql stop

Pokud byla databáze nainstalována z repozitářů, tak ji odstraníte pomocí utility apt následovně:

sudo apt-get purge postgresql*

Nyní je již databáze odstraněna ze systému a můžete začít instalovat nejnovější verzi.

Instalace Postgres 9 na Ubuntu

Balíčky pro instalaci databáze Postgres verze 9 zatím nejsou v oficiálních repozitářích pro Ubuntu 10.04 LTS a 10.10 dostupné. Pro tyto starší verze Ubuntu je v repozitářích k dispozici Postgres verze 8.4. Musíte tedy ručně přidat repozitáře aktuální verze z oficiálních stránek: https://launchpad.net/~pitti/+archive/postgresql do souboru /etc/apt/sources.list.  K editaci souboru musíte mít administrátorská práva. Můžete pro úpravu použít terminálový editor nano:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Na konec souboru stačí přidat tyto dvě řádky:

deb http://ppa.launchpad.net/pitti/postgresql/ubuntu lucid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/pitti/postgresql/ubuntu lucid main

Po přidání musíte repozitáře podepsat následujícím příkazem:

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 8683D8A2

Klíč 8683D8A2, kterým se repozitáře podepisují najdete na stránce https://launchpad.net/~pitti/+archive/postgresql. Jedná se o opatření kvůli zvýšení bezpečnosti, aby se do systému nemohl instalovat nebezpečný software.

Po úspěšném podepsání musíte aktualizovat systém:

sudo apt-get update

Samotná instalace z repozitářů je pak již jednoduchá:

sudo apt-get install postgresql-9.1

Můžete takto nainstalovat Postgres verze 9.0 i 9.1. Nyní již máte na svém systému nainstalovou databázi Postgres a můžete ji začít používat.

Základní práce s databází Postgres

Po instalaci Postgresu je v něm potřeba vytvořit novou databázi pro ukládání dat. Databázi vytvoříte z příkazové řádky:

sudo -u postgres createdb my_database

Příkazy databáze může provést jen systémový uživatel postgres. Při instalaci Postgresu se v systému automaticky vytvoří uživatel se jménem postgres. Proto je potřeba pro každý příkaz pro práci s Postgresem přepnout uživatele systému. Jak je vidět na předchozím příkladu, docílíte toho tak, že před příkaz zadáte:

sudo -u postgres

Pro spuštění konzole pro práci s postgresem slouží utilita psql. Spustíte ji z příkazové řádky:

sudo -u postgres psql

Objeví se vám terminál postgresu pro zadávání příkazů s následujícím výpisem:

psql (9.1.3)
Type "help" for help.

postgres=#

Nejjednoduší je zadat příkaz help, kde je popsáno, které příkazy můžete použít a jaké další příkazy jsou dostupné.

K ukončení konzole postgresu zadejte:

postgres=# \q

Pro vytvoření nového uživatele pro připojení k databázi musíte do konzole postgresu zadat následující SQL kód:

CREATE USER my_user PASSWORD 'my_password';

Přidání práv uživateli pro konkrétní databázi provedete tímto SQL příkazem:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE my_database TO my_user;

Tímto máme připravenou databázi s vytvořeným uživatelem a můžete ji rovnou začít používat.

Postgres je moderní a kvalitní opensource databáze a rozhodně se vyplatí ji používat. Podporuje mnoho pokročilých funkcí a je nasazena u mnoha programů. Pokud se chcete o Postgresu dozvědět více, doporučuji navštívit českou stránku věnovanou této databázi: http://www.postgres.cz/

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.