Osobní stránky

Jak získat National insurance number ve Velké Británii

National insurance number, zkráceně NIN, je unikátní číslo, které budete potřebovat, pokud budete chtít pracovat ve Velké Británii. Pro získání National insurance number je potřeba se zaregistrovat na Jobcentre plus a absolvovat pohovor. Získání trvá přibližně šest týdnů, takže je lepší zažádat si o NIN ihned po příjezdu do Velké Británie.

National insurance number slouží pro evidenci osob zaměstnaných a podnikajících na území Velké Británie. NIN vydává Jobcentre Plus, což je obdoba úřadu práce v Česku. NIN musí mít každý občan Velké Británie, starší 16 let, každý zaměstnanec ve Velké Británii, který vydělává více než 149 liber za týden a každý podnikatel, který vydělává více než 5,725 liber ve Velké Británii za rok.

Pro získání National insurance number je nejprve potřeba zavolat na telefonní číslo Jobcentre Plus application line v pracovní dny mezi 8 a 18 hodinou a domluvit si osobní schůzku. Po dovolání na číslo si zvolíte, že chcete zažádat o National insurance number a budete přesměrováni na pracovníka callcentra. Zde se vás zeptají, proč chcete získat NIN. Na tuto otázku stačí odpovědět, že chcete pracovat ve Velké Británii. Dále se vás zeptají na jméno, datum narození a britskou adresu.

Já jsem použil svou londýnskou adresu, na které jsem pobýval. Podle uvedené adresy vám přidělí nejbližší pobočku Jobcentre plus, na kterou se budete muset osobně dostavit. Dále vám přidělí datum, kdy máte pobočku navštívit. Ptal jsem se, v kolik hodin mám být na pobočce a bylo mi sděleno, že se mám dostavit kdykoliv mezi 8 a 17 hodinou.

Datum, přidělené pro návštěvu pobočky, bylo až za dva týdny od uskutečnění hovoru. Když jsem se ptal, zda mohu získat dřívější datum pro návštěvu, bylo mi sděleno, že jsou pobočky Jobcentre plus velmi vytížené a že to dříve bohužel není možné.

Nakonec jsem získal přidělené referenční číslo, které je třeba si poznamenat a bylo mi sděleno, že si mám s sebou přinést doklad totožnosti.

Pokud si na hovor sami netroufáte, můžete požádat někoho zběhlejšího v angličtině, aby na telefonickou linku zavolal místo vás. Není třeba se bát, protože operátoři jsou zde zvyklí na telefonáty cizinců a jsou velmi ochotní a nápomocní.

Na pobočku Jobcentre plus jsem se dostavil ihned ráno kolem 8.30. Bylo zde velmi mnoho cizinců a viděl jsem, že jsou tyto pracoviště velmi zaneprázdněné. Naštěstí vše probíhalo velmi rychle. Po příchodu jsem u informačního stolu nadiktoval své jméno a referenční číslo, které jsem získal při telefonickém rozhovoru. Poté jsem čekal přibližně 10 minut, než zavolali mé jméno.

Následně jsem společně s pracovníkem úřadu vyplnil formulář žádosti o získání National insurance number. Zaměstnanec si ověřil můj pas, jako doklad totožnosti a ptal se mne, na údaje v něm, aby se ujistil, že pas je skutečně můj. Dále jsem vyplnil informace o zaměstnavateli, adresu a další náležitosti. Celý proces trval přibližně 15 minut a úředník byl velmi ochotný.

Nakonec jsem získal dokument, kde bylo uvedené mé referenční číslo (stejné jako jsem získal při telefonickém rozhovoru), datum, do kdy by mi mělo National insurance přijít poštou a telefonní číslo, kam mám zavolat, pokud by mi poštou nic nepřišlo. Uvedené datum bylo tři týdny od podání žádosti.

Úředník si ověřil platnost mého pasu a tím byla žádost o NIN vyřízena. Celá návštěva trvala přibližně 30 minut a i přes velké množství dalších zájemců o National insurance number byla celá záležitost velmi rychle hotová.

Po uplynutí data, do kterého mi mělo poštou National insurance přijít, jsem se začal obávat, zda není něco v nepořádku. Po dvou pracovních dnech od uplynutí lhůty mi stále nic nepřišlo, tak jsem zkoušel volat na telefonní číslo, které jsem získal při návštěvě úřadu. Na toto číslo se mi ale nepodařilo ani po několika pokusech dovolat. Zavolal jsem proto na původní číslo, které se používá pro podání žádosti o NIN. Operátorka mi naštěstí sdělila, že jsou nyní s vydáváním NIN velmi zaneprázdnění a že mám počkat další tři týdny.

Přibližně týden po původním datu doručení mi naštěstí poštou National insurance number přišlo. Takže jsem byl od této chvíle úspěšně zaregistrován.

Já jsem měl naštěstí zařízenou práci v Londýně, dříve než jsem dorazil do Velké Británie. Díky tomu jsem mohl pracovat a dostávat výplatu, i když jsem neměl National insurance number. Mohl jsem pak dodat NIN až po úspěšném získání. Některé společnosti, ale nechtějí zaměstnat nikoho bez NIN, takže je lepší zažádat si o něj co nejdříve.

Celý proces získání National insurance number byl bezproblémový. Všichni zaměstnanci, se kterými jsem komunikoval byli velmi milí a nápomocní. Jediná nevýhoda je dlouhá doba čekání na návštěvu pobočky Jobcentre plus a doručení NIN poštou.

Tento článek je součástí seriálu Pracovní cesta do Londýna, který popisuje důležité a užitečné rady pro návštěvu Velké Británie a především Londýna. 

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.