Osobní stránky

Podvodný e-mail: Nefunkční stránky

Dnes (30. prosince 2012) se po českém internetu začal šířit podvodný e-mail oznamující nefunkčnost internetových stránek. Odesilatelem je údajně Eva Dvořáková s e-mailovou adresou: eva.dvorakova@mailbox4free.eu

Celé znění e-mailu je následující:

From: Eva Dvořáková [mailto:eva.dvorakova@mailbox4free.eu]
Sent: Sunday, December 30, 2012 10:34 AM
Subject: Nefunkční stránky

Dobrý den,

chtěla jsem se podívat na Vaše stránky http://www.xxxxxxxxxx.cz, 
které mi našel Google, ale vyskočila na mě hláška, 
že mohou poškodit můj počítač. 
Používám Firefox a dříve se mi to nikdy nestalo.
Můžete mi prosím poradit? Do přílohy jsem zkopírovala obrazovku, 
když na mě ta hláška vyskočila, abyste si mohli udělat představu.

S pozdravem

Eva Dvořáková

E-mail obsahuje i přílohu: Screenshot.doc. Jedná se o HTML soubor, tvářící se jako dokument aplikace MS Word. Příloha obsahuje text:

Screenshot: toto se mi zobrazilo

Kromě tohoto textu obsahuje příloha i odkaz na obrázek na doméně: mailbox4free.eu. Pokud se na doménu podíváte, zobrazí se vám jen obrázek s textem: v rekonstrukci.

Zdrojový kód přílohy e-mailu:

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<meta name=ProgId content=Word.Document>
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12">
<meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
 <o:Author>vbox</o:Author>
 <o:LastAuthor>vbox</o:LastAuthor>
 <o:Revision>1</o:Revision>
 <o:TotalTime>3</o:TotalTime>
 <o:Created>2012-12-17T12:26:00Z</o:Created>
 <o:LastSaved>2012-12-17T12:29:00Z</o:LastSaved>
 <o:Pages>2</o:Pages>
 <o:Words>6</o:Words>
 <o:Characters>39</o:Characters>
 <o:Company>vbox</o:Company>
 <o:Lines>1</o:Lines>
 <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
 <o:CharactersWithSpaces>44</o:CharactersWithSpaces>
 <o:Version>12.00</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
 <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
 <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
 <w:TrackMoves/>
 <w:TrackFormatting/>
 <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 <w:PunctuationKerning/>
 <w:ValidateAgainstSchemas/>
 <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 <w:DoNotPromoteQF/>
 <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther>
 <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
 <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
  <w:Word11KerningPairs/>
  <w:CachedColBalance/>
 </w:Compatibility>
 <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
  <m:brkBin m:val="before"/>
  <m:brkBinSub m:val="--"/>
  <m:smallFrac m:val="off"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 LatentStyleCount="267">
 <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
	mso-font-charset:1;
	mso-generic-font-family:roman;
	mso-font-format:other;
	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
	mso-font-charset:238;
	mso-generic-font-family:swiss;
	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-unhide:no;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	margin-top:0cm;
	margin-right:0cm;
	margin-bottom:10.0pt;
	margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:Calibri;
	mso-fareast-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
	mso-fareast-language:EN-US;}
span.SpellE
	{mso-style-name:"";
	mso-spl-e:yes;}
span.GramE
	{mso-style-name:"";
	mso-gram-e:yes;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;
	mso-default-props:yes;
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:Calibri;
	mso-fareast-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
	mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoPapDefault
	{mso-style-type:export-only;
	margin-bottom:10.0pt;
	line-height:115%;}
@page Section1
	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
	mso-header-margin:35.4pt;
	mso-footer-margin:35.4pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Norm\E1ln\ED tabulka";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
	mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
 <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><span class=SpellE><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-size:72.0pt;line-height:115%;color:red'>Screenshot</span></b></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-size:72.0pt;line-height:
115%;color:red'>:<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-size:72.0pt;line-height:115%'><o:p> </o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-size:72.0pt;line-height:115%'>toto <span class=GramE>se</span><o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><span class=GramE><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
style='font-size:72.0pt;line-height:115%'>mi</span></b></span><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-size:72.0pt;line-height:
115%'> zobrazilo:<br clear=all style='mso-special-character:line-break;
page-break-before:always'>
<o:p></o:p></span></b></p>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<p class=MsoNormal><img src="http://mailbox4free.eu/img/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Screenshot.png" title="Screenshot" alt="Screenshot" /></p>

</div>

</body>

</html>

Jak je vidět z výpisu, obrázek je uložen na adrese http://mailbox4free.eu/img/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Screenshot.png, kde místo xxx je umístěn dvacetimístná kombinace písmen a číslic, pravděpodobně se jedná o hash e-mailové adresy.

Tato příloha sama o sobě není škodlivá pro váš počítač a nejpravděpodobněji slouží k zjišťování funkčnosti e-mailových adres. Pokud někdo tuto přílou otevře, stáhne se ze serveru obrázek přiřazený k e-mailové adrese a server si poznemená, že je daná adresa funkční. To se hodí hlavně pro rozesílání e-mailového spamu anebo se takto získané adresy mohou zneužít, pro registrování na různých internetových stránkách.

Pokud jste e-mail obdrželi, doporučuji jeho přílohu vůbec neotevírat a rovnou e-mail smazat. Určitě se postupem času budeme setkávat s dalšími podobnými podvodnými e-maily, které se nás budou snažit oklamat. Je proto potřeba se vždy zamyslet před otevíráním neznámých příloh a raději předem všechy podezřelé přílohy zkontrolovat antivirovým programem. Příště se může stát, že podobný e-mail bude obsahovat počítačový virus.

Tento e-mail vypadá velmi věrohodně a je těžké odlišit, zda se jedná opravdu o žádost návštěvníka našich stránek anebo o falešný e-mail. Stává se mi, že mi chodí podobné podvodné e-maily v anglickém jazyce, ale je zajímavé, že tento je zaměřen jen na e-mailové adresy z české domény .cz a je psán v českém jazyce.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.