Osobní stránky

Přehledně zobrazený seznam připojených souborových systémů

Pro zobrazení připojených souborových systému se na Linuxových strojích používá terminálový příkaz mount. Tento příkaz vypíše všechna data oddělená jednou mezerou, proto je výpis ve většině případů dosti nepřehledný. Příklad výpisu příkazu mount může vypadat následovně:

$ mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro,user_xattr,commit=0)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)

Čím více máme k systému připojených disků, tím více se stává výpis nepřehlednější. Nelze na první pohled odlišit, které údaje patří do stejného sloupce.

Řešení je velmi jednoduché. Díky málo známé utilitě příkazového řádku column, můžeme celý výpis zpřehlednit. Tento příkaz umí pomocí přepínače column -t zobrazit celý výstup jako jednoduchou tabulku. Předchozí příklad tedy můžeme jednoduše zpřehlednit následovně:

$ mount | column -t
/dev/sda1 on /             type ext4   (rw,errors=remount-ro,user_xattr,commit=0)
proc    on /proc           type proc   (rw,noexec,nosuid,nodev)
none    on /sys           type sysfs  (rw,noexec,nosuid,nodev)
fusectl  on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)

Z tohoto výpisu jsou již hned na první pohled sloupce jasně odděleny a můžeme se tak v těchto datech jednoduše orientovat. Příkaz columt jde využít i na formátování jiných příkazu, než jen mount. Pokud potřebujete přehledně zobrazit v příkazovém řádku jakákoliv data, neváhejte použít příkaz column.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.