Osobní stránky

Redis – instalace a základní příkazy

V minulém díle jsme si představili key-value databázi Redis. Dnes se podíváme na instalci a základní příklady jak pracovat s touto databází.

Instalace

Pokud si chcete vyzkoušet Redis na svém stroji, stačí stáhnout nejnovější verzi
z oficiálních stránek redis.io.

Na mém Ubutntu stačilo zkompilovat zdrojáky v terminálu pomocí:

make

Pokud používáte 32 bitový operační systém, musíte zadat parametr 32bit:

make 32bit

Tento příkaz vám ve složce src vytvoří 5 binárních souborů:

 • redis-benchmark
 • redis-check-aof
 • redis-check-dump
 • redis-cli
 • redis-server

Po provedení buildu je dále dobré provést test na vašem systému, ale není to nutné:

make test

Proběhne otestování všech funkcionalit Redisu. Nyní již máme Redis připravený k používání.

První kroky s Redisem

Nejdříve je třeba Redis spustit, ve složce src máme program redis-server.
Ten spustíme z terminálu příkazem:

cd src
 ./redis-server

Použije se defaultní konfigurace ze souboru redis.conf, pokud chcete použít vlastní, musíte nastavit jako
parametr programu redis-server cestu k vaší konfiguraci:

./redis-server cesta/k/redis.conf

Redis nyní naslouchá na zvoleném portu, defaultně je to 6379.
Pro práci s Redisem musíme spustit v jiném terminálu i klienta:

./redis-cli

Zobrazí se konzole Redisu s adresou a portem připojeného serveru.
Pro vyzkoušení spojení můžeme zadat příkaz ping:

ping

Server by měl odpovědět: PONG
Do Redisu si můžeme uložit hodnotu "bar" ke klíči "foo":

set foo bar

Server nám odpoví: OK
Nyní si můžeme hodnotu vyzvednout podle klíče "foo":

get foo

Server nám vrátí hodnotu: "bar".
Dále můžeme uložit čítač "counter":

incr counter

Redis odpoví: (integer) 1
Pokud čítač neexistoval, Redis nastaví jeho hodnotu defaultně na 1.
Pro zvýšení čítače zavoláme znovu incr:

incr counter

A Redis nám vrátí aktuální hodnotu: (integer) 2
Pokud chceme zobrazit nápovědu, slouží pro to příkaz:

help

Nápověda je rozdělena do 3 částí:
Můžeme si prohlédnout nápovědu pro skupinu příkazů, tyto skupiny jsou rozděleny do následujících:

 • @generic
 • @string
 • @list
 • @set
 • @sorted_set
 • @hash
 • @pubsub
 • @transactions
 • @connection
 • @server

Pro každou skupinu se vypíšou možné příkazy i s popisem.

Dále můžeme zobrazit nápovědu pro jednotlivé příkazy, např:

help SET

Pokud neznáme přesný název příkazu, stačí do konzole zadat help a pomocí tabulátoru
přepínáme mezi všemi skupinami a příkazy.

Pro ukončení práce s Redisem zadáme:

shutdown

Tímto jsme ukončili server, pokud zadáme znovu příkaz ping, nedostaneme žádnou odpověď.
Klienta ukončíme příkazem:

quit

Pokud potřebujete zastavit server bez nutnosti připojování k Redisu, slouží k tomu příkaz:

./redis-cli -p 6379 shutdown

Jako parametr -p musíme tomuto příkazu zadat port na kterém Redis běží.

Dnes jsme si ukázali jak Redis nainstalovat a některé základní příkazy, které můžeme používat. V příštím díle si ukážeme některé pokročilejší fuknce.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.