Osobní stránky

Symfony instalátor

Symfony framework od verze 2.6 obsahuje instalátor, pomocí kterého můžete rychle a jednoduše vytvořit nový projekt. V tomto článku se podíváme na to, jak instalátor funguje a jak ho používat.

Symfony instalátor je doporučená metoda pro instalaci Symfony frameworku od verze 2.6. Jedná se o samostatnou aplikaci pro příkazovou řádku, stejně jako například composer.

Instalace

Instalace se provádí z příkazové řádky. Pokud používáte Linux či Mac OS stačí zadat následující příkazy:

curl -LsS http://symfony.com/installer > symfony.phar
sudo mv symfony.phar /usr/local/bin/symfony
chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Po nainstalování budete mít v příkazové řádce dostupný nový příkaz symfony. Po jeho zadání uvidíte následující výpis:

symfony-installer

Vytvoření nového projektu

Pokud chcete vytvořit novou aplikaci v Symfony frameworku, stačí z příkazové řádky spustit: symfony new jmeno_projektu

Do složky jmeno_projektu se stáhne a nainstaluje Symfony framework v poslední stabilní verzi se základní konfigurací. Mimo to instalátor zkontroluje nastavení PHP a upozorní na chybějící nebo chybnou konfiguraci. Celá instalace včetně kontroly nastavení PHP je vidět na následujícím obrázku:

Další nastavení

Pokud potřebujete vytvořit projekt s jinou verzí Symfony frameworku než je aktuální stabilní verze, můžete příkazu zadat jako další parametr verzi frameworku, kterou chcete použít.

Pro LTS verzi (long term support = prodloužená podpora) stačí jako dalši parametr instalátoru předat lts. Například:

symfony new jmeno_projektu lts

Můžete také specifikovat přímo konkrétní verzi. Například:

symfony new jmeno_projektu 2.6.3

Aktualizace

Aktualizace funguje úplně stejně jako u příkazu composer. Pro aktualizaci instalátoru na nejnovější verzi, stačí spustit příkaz s jediným parametrem self-update.

symfony self-update

Instalace Symfony bez použití instalátoru

Instalátor funguje pouze tehdy, pokud máte nainstalováno PHP ve verzi 5.4 a vyšší. V případě, že používáte starší verzi PHP nebo nechcete použít pro instalaci Symfony instalátor, tak máte možnost použít nástroj composer. Před verzí Symfony 2.6 se jednalo o doporučovaný způsob a vše by mělo fungovat bez problému. Instalace za použití composeru:

composer create-project symfony/framework-standard-edition jmeno_projektu

Další informace

Více se o Symfony instalátoru můžete dozvědět z oficiálního github repozitáře https://github.com/symfony/symfony-installer nebo v oficiální Symfony dokumentaci.

Symfony instalátor je jednoduchý, efektivní a rychlý nástroj pro rozběhnutí nového projektu. Předpokládám, že se bude instalátor časem rozšiřovat a půjde pomocí něj přidávat do projektu i další knihovny a Symfony bundly.

 

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.