Osobní stránky

Toastmasters demo v Praze

V úterý 17. ledna 2012 jsem se v pražském Hubu zúčastnil zajímavé akce s názvem toastmasters demo. Jedná se o diskusní klub, který má více než 12 000 poboček po celém světě. Můžete si zde zlepšit své řečnické schopnosti.

Poprvé jsem o toastmasters klubu slyšel na pražském Barcampu, kde jsem se dozvěděl, jak přibližně setkání probíhají. Velmi mne tento klub zaujal a divil jsem se, že jsem o něm nevěděl již dříve.

V Praze existují tři toastmasters kluby, dva anglické: Prague speakersBohemian toastmasters a jeden český: Amplion. Všechny tři kluby se domluvily a zorganizovali ukázkové setkání pro veřejnost, kam každý vyslal jednoho zástupce. Celá akce probíhala v anglickém jazyce a zúčastnilo se jí přibližně sto návštěvníků.

Každé setkání toastmasters klubu má pevně určená pravidla a role pro účastníky. Nejdůležitějsí rolí je takzvaný toastmaster, ten provází celým večerem a jeho funkce je představování všech účastníků před výstupem, poděkování po výstupu a celkově vede setkání. Dalo by se říci, že je to takový uvaděč.

Další role je grammarian & ah counter. Osoba v této roli vždy na začátku setkání představí takzvané slovo dne, může se jednat i o výraz nebo frázi. Vysvětlí, jak se slovo dne správně používá a předvede některé příklady. Kterýkoliv řečník ho může ve svém projevu použít a grammarian počítá, kolikrát bylo slovo dne za celý večer vyřčeno.  Osoba s nejvyšším počtem správných použití tohoto slova vyhrává.

Tato role má také na starosti počítání výplňových slov jako jsou: ‚aaa‘, ‚mmm‘, ‚eee‘ a podobně. Pokud se některé slovo vyskytuje příliš často, oznámí to po výstupu řečníkovi. Posledním úkolem je hlídání správného i špatného použití jazyka a gramatiky. Na konci může grammarian pochválit a vyzdvihnout některé pěkně použité fráze nebo naopak říci, které pasáže by se daly vylepšia jak.

Další rolí je timer neboli časoměřič. Ten hlídá čas jednodlivých výstupů a signalizuje jednolivým řečníkům kolik času jim při projevu zbývá. K tomu se používají barevné papíry s barvami – zelená, oranžová a červená, stejně jako na semaforu. Na začátku jsou určeny tři časy každého výstupu (zelený, žlutý a červený) a podle nich dává časoměřič znamení řečníkům, kolik času jim zbývá.

Nejdůležitější je role samotného řečníka – speaker, těch může být za večer více. Připraví si delší řeč podle předem daného tématu. Musí si také ujasnit, jak dlouho mu bude celý projev trvat, to jsou tři časy pro časoměřiče. Průměrný projev tvá od 10 do 15 minut a měl by být přednesen bez poznámek.

Každý řečník se po svém výstupu dozví, jaký byl jeho výstup od hodnotitele – evaluator. Ten vždy pochválí řečníka a řekne, co bylo na výstupu pěkné. Poté oznámí, kde by se měl řečník zlepšit. A nakonec znovu pochválí řečníka.

Mimo hlavních projevů od řečníků jsou na programu i krátké výstupy takzvané table topics. Pro tento účel je určena role table topic master a osoba v této roli má za úkol vymýšlet témata pro krátké projevy kolem 2 minut. Jednotliví řečníci přicházejí ihned na řadu a musí v daném časovém intervalu bez jakékoliv přípravy mluvit. Toto cvičení umožňují rychle reagovat na různé situace a zlepšuje schopnost diskutovat na jakékoliv téma.

Až se všichni vystřídají při krátkých předesech, přichází na řadu jejich hodnotitel – table topic evaluator. Tato role je stejná jako hodnotitele řečníka, ale vyjadřuje se postupně ke všem krátkým vystoupením. U těchto kratších vystoupení se nehodnotí tak detailně jako u hlavních řečníků.

Na konci vystoupí grammarian, oznámí své postřehy a vítěze soutěže, kdo nejvícekrát použil slovo dne. Po něm vystoupi časoměřič s tím, jak dlouho kdo mluvil a jak jednotliví řečníci dodržovali čas. A na závěr celou akci toastmaster ukončí.

Takto probíhalo setkání, kterého jsem se zúčastnil. U různých klubů se může program lišit anebo mohou využívat další role. Setkání trvalo přibližně dvě hodiny.

Cena za účast v toastmasters klubu je 600 Kč a platí pro celý život. Dále se musí platit každému klubu členský příspěvek, ten se pohybuje od 700 do 900 Kč na půl roku. Setkání probíhají jednou za týden nebo jednou za dva týdny, to záleží na konkrétním klubu. Můžete navíc bezplatně přijít na kteroukoliv hodinu a podívat se jak setkání probíhají.

Celá akce pro mne byla velmi zajímavá a v budoucnu plánuji osobní návštěvu některého z klubů. Myslím že zlepšování komunikačních schopností má smysl pro pracovní i osobní život a v toastmasters klubu se budete učit od velmi zkušených řečníků.

Jakub Škvára


Jakub je cestovatel, blogger a webový vývojář. Zajímá se především o technické novinky a rád navštěvuje konference. Používá: Symfony2 Framework, AngularJS, NodeJS, MongoDB a další moderní technologie. Aktuálně žije v Londýně.